Wat is de betekenis van Museum?

2023-12-04
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Museum

In een museum wordt materiële en immateriële informatie bewaard en openbaar gesteld voor publiek. Een museum biedt educatie en recreatie aan bezoekers. In de Renaissance ontstond de musea zoals men deze nu kent: een verzameling van schilderijen of andere kunstvoorwerpen in een ruimte waar burgers naar konden kijken. In de 19e eeuw werden...

2023-12-04
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

museum

instelling voor cultureel erfgoed. instelling waar zaken die waarde of belang hebben, vooral op het gebied van kunst, cultuur, geschiedenis of wetenschap, worden bewaard en tentoongesteld voor het publiek; instelling voor het tentoonstellen van cultureel erfgoed. Voorbeelden: Als het om 'kunst' gaat durft de rechter niet in...


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-04
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

museum

museum - Zelfstandignaamwoord 1. een gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde tentoongesteld worden Dankzij deze kaart mag ik gratis naar alle museums die er zijn! Zie ook Museum

2023-12-04
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Museum

Een permanente instelling ten dienste van de samenleving en haar ontwikkeling, toegankelijk voor publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

2023-12-04
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

museum

museum - zelfstandig naamwoord uitspraak: mu-se-um 1. plaats waar kunst tentoongesteld wordt ♢we keken in het museum naar schilderijen van Rembrandt Zelfstandig naamwoord: mu-se-um het museum ...

2023-12-04
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

museum

Geordende verzamelplaats van beeldvormende materialen over de hedendaagse of historische werkelijkheid.

2023-12-04
Voor rede vatbaar:. een filosofisch woordenboek voor Nederland

Paul Frentrop (2001)

Museum

Op 6 januari 882 voerde een groep van zo’n driehonderd Vikingen een gedurfde aanval uit op het culturele en bestuurlijke hart van het Frankische rijk: de toen reeds 160 jaar oude abdij van Prüm, gelegen in de Eifel tussen Keulen, Aken en Trier. Voor de Franken moet dat zoiets zijn geweest wat de aanslag op het World Trade Center op 11 se...

2023-12-04
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Museum

Het museum in de droom heeft veel zalen, waarin men contacten met fraaie dingen onderhoudt. Men zou de tentoongestelde voorwerpen en schilderijen moeten onthouden, om deze als aanvullende symbolen te kunnen interpreteren.

2023-12-04
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer (1997)

Museum

Gebouw waarin voorwerpen van kunst of wetenschap zijn bijeengebracht en (althans voor een gedeelte) voortdurend uitgestald worden. In de oorspronkelijke betekenis was een museum een aan de muzen gewijde plaats, een centrum voor hogere studies, vergelijkbaar met onze universiteit. In de Griekse mythologie waren de negen muzen de dochters van Zeus en...

2023-12-04
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Museum

[Lat., van Gr. mouseion = zetel der Muzen, van Mousa = Muze] gebouw ter bewaring en tentoonstelling van voorwerpen die artistieke, culturele, wetenschappelijke of historische waarde bezitten.

2023-12-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Museum

gebouw waarin voorwerpen van kunst en wetenschap uitgestald worden

2023-12-04
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

MUSEUM

Gebouw, waarin algemene of specifieke verzamelingen worden bewaard, geïnventariseerd, bestudeerd en tentoongesteld; deze tentoonstelling is, al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk. Was het museale beleid voorheen vaak een elitaire aangelegenheid, gericht op een betrekkelijk systeemloos vastleggen van een verleden tijd, in de...

2023-12-04
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Museum

Bij de Grieken betekende mouseion, bij de Romeinen museum: verblijfplaats der Muzen. De Muzen waren de godinnen onder wier hoede de ‘vrije kunsten’ werden beoefend. In het algemeen zijn zij dus de beschermsters van kunsten en wetenschappen. Zij waren de dochters van Zeus, volgens anderen van Hemel en Aarde. De plaats waar de Muzen gedie...

2023-12-04
Encyclopedie van het hedendaagse Friesland

Gerben Abma (1976)

MUSEUM

In 1974 waren er in Friesland 51 musea, streekmusea (instellingen van regionaal belang), oudheidkamers (instellingen van plaatselijk belang) en natuurhistorische musea, verspreid over de gehele provincie. Deze instellingen zijn (op 7 na) aangesloten bij de Federatie van Musea en Oudheidkamers (1947). In de jaren ’60 heeft de presentatie van v...

2023-12-04
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

MUSEUM

Het Fr. verleden wordt behalve in monumenten van geschiedenis en kunst, in taal en volkskarakter, ook bewaard in een 30-tal M.s en oudheidkamers. De 15 M.s zijn: te Lwd.: Fr. M., Princessehof, Pier Pander-M. en -tempel, Fr. School-M., Fr. natuurhistorisch M. Buiten Lwd.: Fr. Scheepvaart-M te Sneek, ’t Coopmanshuis en Planetarium te Franeker;...

2023-12-04
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Museum

o., muzentempel, kunst- : kabinet.

2023-12-04
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Museum

s.n., museum (it).

2023-12-04
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Muséum

museum van natuurlijke historie.

2023-12-04
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

museum

museum.

2023-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Museum

(Lat.), o. (-s, ...sea) [oorspr. tempel der Muzen], 1. gebouw waarin voorwerpen van kunst of wetenschap zijn bijeengebracht en tentoongesteld: het museum Boymans te Rotterdam; museum voor natuurlijke historie, van oudheden; 2. (oneig.) grote verzameling; — (fig.): het Woordenboek is een museum der Nederl. taal.