Synoniemen van Museum

2019-11-20

Museum

In een museum wordt materiële en immateriële informatie bewaard en openbaar gesteld voor publiek. Een museum biedt educatie en recreatie aan bezoekers. In de Renaissance ontstond de musea zoals men deze nu kent: een verzameling van schilderijen of andere kunstvoorwerpen in een ruimte waar burgers naar konden kijken. In de 19e eeuw werden er ook andere voorwerpen zoals natuur schatten tentoongesteld. Zo ontstonden musea met specifieke thema’s. Een belangrijke taak van musea is onderwijzen....

2019-11-20

Museum

Een permanente instelling ten dienste van de samenleving en haar ontwikkeling, toegankelijk voor publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

2019-11-20

museum

Geordende verzamelplaats van beeldvormende materialen over de hedendaagse of historische werkelijkheid.

2019-11-20

museum

museum - Zelfstandignaamwoord 1. een gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde tentoongesteld worden Dankzij deze kaart mag ik gratis naar alle museums die er zijn! Zie ook Museum

2019-11-20

museum

museum - zelfstandig naamwoord uitspraak: mu-se-um 1. plaats waar kunst tentoongesteld wordt ♢we keken in het museum naar schilderijen van Rembrandt Zelfstandig naamwoord: mu-se-um het museum de museums of musea het museumpje

2019-11-20

Museum

Museum o. (-s, ...sea, museën), openbaar gebouw, openbare instelling, aan kunst of wetenschap gewijd; kunstkabinet; kabinet (voornamelijk) van voorwerpen der natuurlijke historie enz.: het museum Boymans te Rotterdam; museum voor natuurlijke historie, van oudheden.

2019-11-20

Muséum

Muséum is eigenlijk een tempel der Muzen en in het algemeen eene plaats, gewijd aan de Muzen, dat is, aan geleerdheid, kunst en wetenschap. Het merkwaardigst muséum der Oudheid was dat te Alexandria, naar men wil door Ptolemaeus Philadelphus gesticht (284-246 vóór Chr.). Het bevond zich in een gedeelte van het Koninklijk paleis, hetwelk tevens bestemd was tot bibliotheek. Dáár vond zich namelijk een kring van uitstekende geleerden vereenigd, die op kosten van den Staat onderhouden werden,...

2019-11-20

Museum

Museum - (Gr. Mouseion), eigenl. tempel der Muzen, daarna, meer algemeen, kweekplaats der wetenschappen en philosophie, zooals het M. te Alexandrië. Musea in de t.g.w. beteekenis van openbare door staat of gemeente aangelegde verzamelingen van kunstvoorwerpen, bestonden oudtijds niet.

2019-11-20

museum

museum - o. (musea), gebouw □, instelling aan kunst of wetenschap gewijd; kunstkabinet; kabinet voornamelijk van voorwerpen der natuurlijke historie enz

2019-11-20

Musēum

Musēum - Μουσεῖον, tempel der Muzen of aan haar gewijd gebouw; bijzonder een gebouw te Alexandrië, waar de geleerden, die aan de bibliotheek werkzaam waren, woning en onderhoud vonden, het middelpunt der alexandrijnsche studiën. Bij de burgertwisten onder Aureliānus werd het verwoest.

2019-11-20

museum

museum - o., muzentempel, kunstkabinet.

2019-11-20

Museum

Het woord museum is van Grieksen oorsprong en betekent: tempel der Muzen, dat is dus een plaats, gewijd aan wetenschap en kunst. Een dergelijke stichting was het beroemdste museum der Oudheid, n.l. het volgens de overlevering door Ptolemaëus Philadelphus (285—247 v. Chr.) gestichte museum te Alexandrië. In een deel van zijn paleis, dat tevens tot bibliotheek bestemd was, had deze vorst een aantal geleerden verenigd, die zich op kosten van den staat, ongestoord en onbezorgd, gehee...

2019-11-20

Museum

Lat. woord, = Gr. museion, oorspr.: heiligdom der muzen; dgl. heiligdommen werden in de latere Oudheid middelpunt van kunst- en wetenschapsbeoefening (bijz. Alexandrië); later werd de term voor kunstverzamelingen e.d. gebruikt. De voornaamste typen zijn de cultuurhistorische m. (archaeologisch, folkloristisch, ethnologisch, missiologisch e.d.) en de kunstverzamelingen (schilderijen, beeldhouwwerk, kunstnijverheid e.d.), terwijl men verder de meest verscheidene wetenschappelijke e.a. verzame...

2019-11-20

Museum

Columbarium voor schilderijen.