Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 24-01-2019

Huisduinen

betekenis & definitie

Huisduinen - dorp in de gem. Den Helder, 1/2 uur ten Z.W. van deze stad aan de zee, vroeger een zeer aanzienlijke plaats, maar door watervloeden achteruitgegaan; het telt 300 inw. ’s Zomers wordt het om zijn strand druk door de bewoners van Den Helder bezocht, waarvoor het met een tramlijn verbonden is. Vuurtoren met schitterlicht met tusschenpoozen van 1,75 en 7,75 sec.; zichtbaar tot op 20 zeemijlen.