2019-11-20

Huisduinen

Lange Jaap luidt de bijnaam van de hoogste vuurtoren van Europa. De rode, gietijzeren constructie torent 69 meter boven het landschap uit. De toren kan worden beklommen en biedt een schitterend uitzicht over natuurgebied De Donkere Duinen.

2019-11-20

Huisduinen

Huisduinen - dorp in de gem. Den Helder, 1/2 uur ten Z.W. van deze stad aan de zee, vroeger een zeer aanzienlijke plaats, maar door watervloeden achteruitgegaan; het telt 300 inw. ’s Zomers wordt het om zijn strand druk door de bewoners van Den Helder bezocht, waarvoor het met een tramlijn verbonden is. Vuurtoren met schitterlicht met tusschenpoozen van 1,75 en 7,75 sec.; zichtbaar tot op 20 zeemijlen.