Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 24-01-2019

Houder

betekenis & definitie

Houder - hij, die een zaak onder zich heeft, onverschillig of hij dat voor zich zelf doet of voor een ander. Hierin onderscheidt zich het houderschap (detentie) van het bezit. Houder voor een ander is b.v. de huurder, de bewaarder, enz. Wie een zaak voor een ander houdt is dus niet bezitter en mist dus ook de be-zitsactiën (612 B. W.). Ook kan hij niet door verjaring verkrijgen (1996 B. W.), alvorens hij bezitter is geworden, hetgeen echter niet stilzwijgend mag worden aangenomen (591 B. W.), maar waarvoor zelfs, indien die verandering niet haar oorzaak bij een derde vindt, een bepaalde tegenspraak van het recht van hem, voor wien hij tot dusverre bezat, wordt geeischt (1997 B. W.).