Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 27-12-2018

Friedrich

betekenis & definitie

Friedrich - von Hausen, Duitsch minnezanger,± 1160—’90, de eigenlijke grondlegger derhoofsche lyriek in Duitschland; hij stond in per-soonlijke betrekking tot de groote Provemjaal-sehe troubadours, van wier kunst hij veel over-nam en naar zijn vaderland overbracht.