Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 13-12-2018

Donkere metten

betekenis & definitie

Donkere Metten is de benaming voor het eerste gedeelte van het breviergebed (Metten en Lauden), hetwelk in de Roomsche kerk ’s avonds vóór Witten Donderdag, Goeden Vrijdag en Paasch-Zaterdag wordt gebeden. De benaming Donkere M. dankt haar ontstaan aan de omstandigheid, dat dit officie in vroeger eeuwen oorspronkelijk te Rome in het donker werd gebeden. De benaming wordt bevestigd door het langzamerhand uitdooven der kaarsen: n.l. van de 15 kaarsen, die aan de epistelzijde op een driehoekigen kandelaar branden, wordt na elken Psalm één gedoofd, terwijl de 15e op ’t laatst van het officie slechts verborgen wordt maar niet gedoofd. — Oscar Huf S. J. schrijft hierover in „ het Goede-week-kerkboek” blz. 140: „De Christus werd als mensch gedood, maar niet als God, en ook zijn H. Menschheid stond ten derden dage op uit den dood. Om dit te verzinnebeelden, blijft de Christus-kaars steeds branden-, zij wordt slechts verborgen, maar niet gedoofd;” vgl. ook Herbert Thurston S. J. Lent and Holy Week (1914); de 6 kaarsen op het altaar worden gedoofd onder den Benedictus, het canticum van de Lauden, terwijl dan eveneens de lampen en lichten door heel de kerk gedoofd worden.