Wat is de betekenis van Donkere metten?

1955
2021-07-24
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

DONKERE METTEN

zijn de Metten van het Triduum Sacrum, de laatste drie dagen der Goede Week. Zij worden gezongen op de vooravond van Witte Donderdag en Goede Vrijdag en op Paaszaterdag. Waar de vernieuwde Paasvigilie wordt gevierd, worden de Metten van Paaszaterdag op de morgen van die dag zelf gezongen. Tijdens de Metten staat een kandelaar met 15 kaarsen gereed...

Lees verder
1949
2021-07-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Donkere metten

zijn de nachtgetijden van Woensdag, Donderdag en Vrijdag der Goede Week in de Latijnse Liturgie.

1933
2021-07-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Donkere Metten

de plechtige Metten en Lauden der laatste drie dagen der Goede Week. Wellicht zoo genoemd wegens het gebruik (van Frankischen oorsprong), onder den zang een (oorspronkelijk zeer verscheiden) aantal kaarsen geleidelijk uit te dooven. Heden zijn dit 15 kaarsen op een driehoekigen kandelaar en 6 op het altaar. Na elk der 14 psalmen dooft men een der k...

Lees verder
1916
2021-07-24
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Donkere metten

Donkere Metten is de benaming voor het eerste gedeelte van het breviergebed (Metten en Lauden), hetwelk in de Roomsche kerk ’s avonds vóór Witten Donderdag, Goeden Vrijdag en Paasch-Zaterdag wordt gebeden. De benaming Donkere M. dankt haar ontstaan aan de omstandigheid, dat dit officie in vroeger eeuwen oorspronkelijk te Rome in het donker werd geb...

Lees verder