Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 10-01-2019

Congregatie der lazaristen

betekenis & definitie

Congregatie der lazaristen - werd gesticht door den H. Vincentius van Paulo in 1625 te Parijs in het college der „Bons Enfants” doch spoedig overgeplaatst naar de priory van St. Lazare. Haar kerkrechterlijke naam is eigenlijk Congregatie der Missie (C. M.). Soms spreekt men ook van Vincentianen of duidelijker van Priesters-Vincentianen.

Doel van de H. Vincentius met deze stichting is, vooreerst het evangelie onder de armen te verkondigen en vervolgens over die armen geestelijken aan te stellen. Het eerste doel willen zij bereiken in Europa door hun missies in gesloten retraites, onder de heidenen door missiewerk in vollen omvang; het tweede doel door de opleiding in de seminaria. In de meeste landen van Europa bestaan afzonderlijke provincies en bijna alle hebben eigen missieveld. De Nederlandsche afdeeling heeft twee seminaria, n.l. het St. Vincentius-Seminarie te Wernhoutsburg, gemeente Zundert, voor de humaniora en het Missiehuis St.

Joseph te Helden-Panningen in Limburg met noviciaat en scholasticaat, dat ook een missie-tijdschrift uitgeeft. De Nederl. Lazaristen bezitten in China het Apostolisch vicariaat van Oost-Tchely, tegenwoordig onder Mgr. Fr. Geurts; doch Nederlanders werken ook in Perzië, Syrië, Palaestina, Abessinië, Madagascar, Tunis, Algiers en in Z. en Middel-Amerika.

Reeds bij het leven van haar stichter was deze Congregatie, behalve in Frankrijk, in Noord-Afrika, Ierland, Madagascar en Polen verbreid. Later in China, Spanje, Portugal, Oostenrijk en Duitschland. Door de Fransche Revolutie en de opheffingen van kloosters leed zij groote schade, zoodat de superior Etienne (1843—1874) de tweede stichter kan genoemd worden, zoowel om zijn inwendige reformatie als om de oprichting van vele nieuwe huizen.