Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 09-11-2018

Breslaur

betekenis & definitie

Breslaur (Emil), geb. 1836 te Kottbus, overl. 1899 te Berlijn. Aanvankel. Israël, godsdienstonderwijzer en predikant bij de Joodsche gemeente in zijne vaderstad; vestigde zich 1863 te Berlijn om zich geheel a. d. muziek te wijden.

Was in hoofdzaak klavier-paedagoog; zijn boek Die technischen Grundlagen des Klavierspiels bezorgde hem den titel van Professor (1874). B. dankt zijne bekendheid voomamel. aan zijn redacteurschap v. h. tijdschr. „Der Klavierlehrer” en zijne „Methodik des Klavierunterrichts.”