Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 06-12-2018

Binair

betekenis & definitie

Binair, letterlijk twee aan twee. Zoo spreekt men van binaire alliages, wanneer ze uit twee bestanddeelen samengesteld zijn. Eveneens in de scheikunde van binaire verbindingen.

In de wiskunde heet een algebraïsche vorm binair, als hij homogeen is in twee veranderlijken (bijv. x en y), bijv. a0 x2 + a1xy + a2y2 is een b. vorm van den tweeden graad. Ook noemt men b. die vormen, welke ontstaan door in de bovenbeschreven uitdrukking een der veranderlijken door het getal 1 te vervangen; bijv. door y = 1 te stellen, krijgt men den b.-kwadr. vorm a0x2 + a1x + a2.