Wat is de betekenis van binair?

2019
2022-12-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

binair

binair - Bijvoeglijk naamwoord 1. (wiskunde) in of volgens paren ofwel volgens een talstelsel met grondtal twee Woordherkomst afgeleid van het Franse binaire met het achtervoegsel -air Verwante begrippen binaire boom, binaire zoekboom, ternair, quaternair, octaal, decimaal, duodecimaal, hexadecimaal, sexagesimaal

Lees verder
2018
2022-12-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

binair

binair - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: bi-nèr 1. wat met paren werkt ♢ in een binair stelsel worden getallen als enen en nullen voorgesteld Bijvoeglijk naamwoord: bi-nèr de/het binaire ...

Lees verder
1994
2022-12-08
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Binair

[Fr. binaire, van Lat. binarius = twee bevattend, vgl. bini = paar, en bis = tweemaal] paarsgewijs, volgens paren, dubbel, binaire nomenclatuur naamgeving met dubbele naam, spec. in de biol., waarbij elk dier en elke plant als wetenschappelijke naam met een tweeledige naam wordt aangeduid, de geslachtsnaam (steeds voorop...

Lees verder
1993
2022-12-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Binair

tweetallig; tweedelig

1973
2022-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Binair

[Fr.], bn. en bw., tweetallig, in of volgens paren, dubbel. WISKUNDE In het binair talstelsel (d.i. het talstelsel met basis het getal twee) worden uitsluitend de cijfers 0 en 1 gebruikt. De positie van het cijfer in het getal bepaalt de macht van 2, waarmee dit cijfer moet worden vermenigvuldigd. In het tientallig stelsel is 4715 een verkorte sch...

Lees verder
1962
2022-12-08
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

binair

tweedelig, bijv. de maatsoorten 2/4, 4/4, 4/8 enz. Een binaire vorm is een tweedelige liedvorm.

1950
2022-12-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Binair

(Fr.), bn. bw., in of volgens paren, dubbel.

1949
2022-12-08
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Binair

(= Fr. binaire; Lat. bindrius == twee bevattend; bini = telkens twee, dubbel; bis = tweemaal). Uit twee componenten bestaande, zich in twee delen splitsend; b.v. binair mengsel, binaire electrolyten.

1948
2022-12-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

binair

1 tweedelig, zich in tweeën splitsend; (scheik.) uit 2 grondstoffen bestaande.

Lees verder
1947
2022-12-08
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Binair

betekent letterlijk twee aan twee (van Lat. bini). Binaire verbindingen noemt men in de scheikunde ook wel de verbindingen, die slechts uit twee atomen bestaan: natriumchloride NaCl, loodoxyde PbO enz. Binaire electrolyten zijn zulke, welke in twee ionen uiteenvallen, NaCl, MgSO4 enz. Onder binaire systemen (zie fazenleer) verstaat me...

Lees verder
1939
2022-12-08
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Binair

(< Lat. bini = telkens twee). Binair heet een vorm in twee homogene variabelen.

1937
2022-12-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

binair

bn. (Fr. tweevoudig, tweedelig; zich in tweeën verdelend): scheik. binaire verbindingen, bestaande uit twee grondstoffen.

1933
2022-12-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Binair

Binair - (wiskunde) heet een veelterm of vorm, waarin twee veranderlijken optreden. Het binaire talstelsel is het talstelsel met grondtal 2. Lit.: E. Lucas, Récréations mathématiques (1 1882). Binair noemt men in de phasenleer (chemie) een systeem, bestaande uit twee componenten. Zoo is bijv. messing een binaire legeering van koper en zink. Een b...

Lees verder
1930
2022-12-08
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

binair

(bi'nɛ:r) bn. [Fr. < Lat. bini, twee aan twee] tweeledig.

1916
2022-12-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Binair

Binair, letterlijk twee aan twee. Zoo spreekt men van binaire alliages, wanneer ze uit twee bestanddeelen samengesteld zijn. Eveneens in de scheikunde van binaire verbindingen. In de wiskunde heet een algebraïsche vorm binair, als hij homogeen is in twee veranderlijken (bijv. x en y), bijv. a0 x2 + a1xy + a2y2 is een b. vorm van den tweeden graad....

Lees verder
1914
2022-12-08
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

binair

binair - tweedeelig, zich in tweeën splitsend, uit twee termen bestaande.

1908
2022-12-08
Vivat

Schrijver op Ensie

Binair

Uit twee eenheden bestaande, op twee eenheden berustende, zich in twee eenheden of deelen kunnende splitsen. Binaire verbindingen : zulke die uit twee grondstoffen zijn saamgesteld. Binaire of dualistische theorie: de leer dat twee elementen zich verbinden tot een verbinding, die eeno van de eerste orde genoemd werd — thans geheel verlaten. &...

Lees verder
1870
2022-12-08
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Binair

Binair beteekent letterlijk twee aan twee. Binaire of dualistische theorie noemt men in de scheikunde eene nu bijna verouderde be­schouwing van de wijze, waarop de zamen- gestelde stoffen uit hare elementen zijn op­gebouwd. Men stelt zich in die theorie voor, dat twee elementen zich met elkander ver­binden tot eene verbinding van de e...

Lees verder