Abstract betekenis & definitie

Abstract - (in den ruimsten zin), heeten alle niet-aanschouwelijke, slechts op het denken berustende voorstellingen, dus alle begrippen. Abstractie heeft plaats, wanneer het denken, af ziet van sommige kenmerken eener voorstelling of groep van voorstellingen en daardoor bepaalde andere kenmerken fixeert en in de eenheid van een begrip samenvat. Zoo abstraheert de mechanika bij de ruimtelijke dingen van alle zinnelijke qualiteiten en beschouwt ze alleen als beweeglijke massa’s.

Grammatisch zijn abstracta namen van eigenschappen of handelingen (b.v. kleur, reis), concreta namen van dingen (b.v. tafel, mensch). Abstractum pro concrete, ’t gebruik van een abstract in pl. v. een concreet woord (b.v. de jeugd speelt op straat).