Wat is de betekenis van Abstract?

2021
2021-10-16
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Abstract

Een abstract is een samenvatting van een wetenschappelijk artikel, paper of onderzoek dat tot doel heeft om de lezer snel van de inhoud op de hoogte te brengen. Een abstract wordt aan het begin van het onderzoeksverslag opgenomen. Met behulp van de abstract kan de lezer beoordelen of de inhoud bruikbaar is voor zijn of haar eigen verslag of (litera...

Lees verder
2021
2021-10-16
Blockchain

Blockchain woordenboek

Abstract

Abstract is een beknopte samenvatting. Veelal gebruikt om bij het lanceren van een cryptovaluta de technische toelichtingen kort te beschrijven.

2020
2021-10-16
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

abstract

Het begrip abstract heeft 5 verschillende betekenissen: 1) niet concreet. bestaande in de geest als een begrip, gedachte of idee, maar geen fysieke vorm of concreet bestaan hebbend; niet concreet; conceptueel. 2) theoretisch. gebruik makend van niet-concrete begrippen; niet door concrete voorbeelden verhelderd of niet in concrete sit...

Lees verder
2019
2021-10-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

abstract

abstract - Bijvoeglijk naamwoord 1. onvoorstelbaar als vorm Wat is dat nou toch weer voor abstracte uitspraak? 2. door redenering afgeleid i.p.v. door aanschouwing verkregen Dat was nogal een abstract betoog. 3. geen verband hebbend met de zich...

Lees verder
2018
2021-10-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

abstract

abstract - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ab-stract 1. wat geen afbeelding is van de werkelijkheid ♢ het schilderij is abstract, ik zie niet wat die blokken en strepen betekenen 2. wat je niet kunt zien of aanraken...

Lees verder
2017
2021-10-16
ZienderOgenKunst

Begrippenlijst uit ZienderOgenKunst

Abstract

Zonder herkenbare voorstelling. Tegenstelling van figuratief.

2007
2021-10-16
logopedie

Logopedisch Lexicon

Abstract

(bn.), verwijzend naar iets in de werkelijkheid dat niet afbeeldbaar is; met de zichtbare werkelijkheid niet in verband staande.

2002
2021-10-16
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

abstract

Abstract (ook non-figuratief) betekent: zonder een herkenbare voorstelling (1); in tegenstelling tot figuratief.

1994
2021-10-16
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Abstract

[Lat. abstrahere, abstractum - aftrekken, van abs = weg, en trahere = trekken] 1 (staat tegenover concreet): de zaak beschouwd zoals ze hier en nu is met al haar bijkomstigheden; losgemaakt (van het bijkomstige); een hoedanigheid los van het voorwerp beschouwd (bijv. witheid, sterkte); onstoffelijk; 2 [Eng.] samenvatting.

Lees verder
1994
2021-10-16
Rapportagetechniek

Rapportagetechniek

Abstract

Zeer korte samenvatting, vaak bij wetenschappelijke teksten, maar is ook bruikbaar voor rapporten. Niet langer dan 150-200 woorden. Het bevat de aanleiding voor het onderzoek, de hoofdvraag, de werkwijze en de conclusies. Omdat een abstract zo kort is, ontbreekt een alinea indeling.

1993
2021-10-16
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Abstract

(abstrakt) niet concreet; onstoffelijk; zuiver theoretisch; verstrooid

1985
2021-10-16
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Abstract

Uittreksel Een samenvatting van een document.

1955
2021-10-16
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Abstract

afgetrokken, zonder voorstelbare vorm, tegenstelling van concreet; verstrooid

1950
2021-10-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Abstract

(<Lat.), I. bn. (-er, -st), 1. afgetrokken; niet als vorm voorstelbaar, het tegenovergestelde van concreet; in het dag. leven veelal opgevat als ontastbaar, onstoffelijk: abstracte begrippen; een abstract betoog, niet door voorbeelden opgehelderd; — (overdr.) zich bezighoudend met afgeleide begrippen: de abstracte aesthee...

Lees verder
1949
2021-10-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Abstract

(Lat. afgetrokken) zijn in Logica begrippen in tegenstelling met de zinnelijke voorstellingen, die steeds concreet en individueel zijn. (Psych.): arm aan aanschouwelijke gegevens.

1948
2021-10-16
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

abstract

afgetrokken; in het afgetrokkene of op zichzelf beschouwd; ~ getal, o. onbenoemd getal.

Lees verder
1939
2021-10-16
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Abstract

(< Lat. abstractus, part. perf. van abstrahere = aftrekken). I) Afgetrokken = door abstractie ontstaan. Vb. Abstracte (= formele) logica. Men abstraheert hier van de betekenis der grootheden, waarop de onderzochte verbindingsregels betrekking hebben.

Lees verder
1933
2021-10-16
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Abstract

zijn de van alle emotionaliteit gespeende gedachten.

1916
2021-10-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Abstract

Abstract - (in den ruimsten zin), heeten alle niet-aanschouwelijke, slechts op het denken berustende voorstellingen, dus alle begrippen. Abstractie heeft plaats, wanneer het denken, af ziet van sommige kenmerken eener voorstelling of groep van voorstellingen en daardoor bepaalde andere kenmerken fixeert en in de eenheid van een begrip samenvat. Zoo...

Lees verder
1898
2021-10-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Abstract

ABSTRACT, bn. (-er, -st), afgetrokken; het tegenovergestelde van concreet: abstracte begrippen; de abstracte wetenschappen; (taalk.) een abstract zelfstandig naamwoord; — in abstracto, in het afgetrokkene; — (muz.) de abstracten, mv. smalle houten latten in het orgel, die aan de toetsen geschroefd zijn en naar het welbord en vandaar na...

Lees verder