Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 29-12-2018

absolute temperatuur

betekenis & definitie

absolute temperatuur, temperatuur gemeten via een temperatuurschaal die geheel onafhankelijk is van de aard van de stof (absolute of thermodynamische temperatuurschaal). Deze schaal is bepaald via meting van warmte en arbeidshoeveelheden, en werd voor het eerst door Kelvin (William Thomson) ingevoerd, van wiens naam ook de notatie K is afgeleid. Zij berust erop dat het rendement pi van een carnotcyclus, werkende tussen twee media met temperaturen T1 en T2 (T1 > T2), per definitie gelijkgesteld wordt aan pi = (T1 T2)/T1.

Het nulpunt van de absolute temperatuurschaal, het absolute nulpunt, ligt bij —273,15 graden celcius. De eenheid 1K komt overeen met een temperatuurverschil van 1 graden celcius.

< >