Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

Gepubliceerd op 14-11-2017

lijden

betekenis & definitie

lijden - onregelmatig werkwoord
uitspraak: lij-den

1. iets ergs voelen
hij lijdt veel pijn
1. de lijdende vorm
[zin die uitdrukt dat het onderwerp iets ondergaat]
2. lijdend voorwerp
[deel van de zin die aangeeft wie de handeling van het werkwoord ondergaat]
2. er last van hebben
♢ hij lijdt aan hoofdpijn
3. er verdriet van hebben
♢ zij leed erg onder de ruzie met haar vriend
4. wel leuk vinden
♢ ik mag hem wel lijden

Algemene uitdrukkingen:
1. het lijdt geen twijfel
[het is beslist waar]
2. het kan wel lijden
[er is geld genoeg voor]
Onregelmatig werkwoord: lij-den
ik lijd
jij/u lijdt
hij/zij lijdt
wij/zij/jullie lijden
ik/jij/u/hij/zij leed
wij/zij/jullie leden
hij heeft geleden
de/het/een geleden ....
lijdend, lijdende

Synoniemen
afzien