Wat is de betekenis van Lijden?

2024-05-28
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

lijden

lijden - Werkwoord 1. (inerg) smart en ellende ondergaan Woordherkomst van het Middelnederlandse woord liden Uitdrukkingen en gezegden ♦ Een mens lijdt dikwijls het meest door/van het lijden dat hij vreest ♦ Wie mooi wil wezen,...

2024-05-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

lijden

lijden - onregelmatig werkwoord uitspraak: lij-den 1. iets ergs voelen ♢ hij lijdt veel pijn 1. de lijdende vorm [zin die uitdrukt dat het onderwerp iets ondergaat] ...

2024-05-28
Groot wielerwoordenboek

Marc de Coster (2009)

lijden

Zowel geestelijk als lichamelijk grote inspanningen leveren; afzien. Illustratief hiervoor was de inzinking van Eddy Merckx op 19 juli 1977. In de Tour van dat jaar werd Merckx ziek toen hij over de Col de la Madeleine reed. Hij werd gelost op twaalf kilometer van de top. Diverse malen vroeg de renner de hulp van de rondearts. Wielertaal is doordes...

2024-05-28
Wielersportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

lijden

→ kersenpff afzien

2024-05-28
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

lijden

lijden - Staat of ervaring die is gebaseerd op het verduren van pijn, leed, verlies of beschadiging.

2024-05-28
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

LIJDEN

treft ieder mens in dit leven (Job 7; Eccli. 40; Wijsh. 3 : 1-9). Het is door de zonde der stamouders in deze wereld gekomen en door onze persoonlijke schuld vermeerderd (Gen. 3 : 16-19; Rom. 5 : 12 vv.; Jac. 1 : 15). De christelijke zin er van heeft Jesus zelf aangewezen in de grondwet van sterven-ten-leven, die heel deze schepping beheerst en waa...

2024-05-28
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Lijden

1. v., lije, litte, lit; trochstean, útstean; tehebben van, lije fan, to lijen hawwe fan, net oerwinne fan; ergens aan —, it earne mei to dwaen to krijen hawwe; geleden hebben, der fan hawn hawwe. 2. s.n., lijen (it), binearing, fordrukking.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-28
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)