Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

totaal voortplantingssucces

betekenis & definitie

totaal voortplantingssucces - of inclusive fitness (veel gebruikte Engelse term). Voortplantingssucces voor een allel dat bepaald wordt door het aantal kopieën van dat allel via de eigen nakomelingen plus via de verwante individuen en hun nakomelingen, de verwantenselectie. Bij een sociaal gedrag, bijvoorbeeld altruïsme, kan de hulp aan verwanten meer baten dan kosten opleveren voor een allel vermits een nauwere verwantschap ook een grotere kans op gemeenschappelijke allelen inhoudt.