Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Nerviërs

betekenis & definitie

Nerviërs [Lat. Nervii], stam die ten tijde van de Romeinse verovering in Centraal-België ten oosten van de Schelde en het aangrenzende deel van Noord-Frankrijk woonde.

Deze stam werd door → Caesar tot de → Belgen gerekend, maar het is zeer de vraag of de Nervii zichzelf als Belgae zagen. Volgens de Romeinse geschiedschrijver Tacitus (Germania 28; 98 n.Chr.) beschouwden zij zich als Germanen. Na hevige weerstand, werd hun verzet in 57 v.Chr. door Caesar gebroken. In het gebied van de Nerviërs werd tijdens de vroeg-Romeinse keizertijd de civitas Nerviorum gevormd. Tijdens de laat-Romeinse keizertijd bewoonden zij de civitas Cameracencis (de latere diocees Kamerijk) met als hoofdplaats Bagacum (Bavai).

< >