Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Landraad

betekenis & definitie

Landraad, bestuurscollege: 1. dagelijks bestuur (met beperkte macht) voor het gewest Holland, in 1575 ingesteld. Het stond stadhouder Willem van Oranje bij.

Deze landraad werd in hetzelfde jaar afgeschaft en vervangen door de Gecommitteerde Raden (→ Gedeputeerde Staten); 2. een door de Staten-Generaal aangewezen college, dat naast → Frans van Anjou met het voeren van de regering was belast. Tevens werd in 1582 een `Landraad beoosten Maze' ingesteld. Beide werden in 1584 opgeheven; hun functie werd overgenomen door de toen opgerichte → Raad van State onder prins Maurits; 3. rechtbank in Nederlands-Indië, bestaande uit inlandse rechters onder voorzitterschap van een Europees ambtenaar. Deze landraad sprak in eerste aanleg recht over de inheemsen.