Wat is de betekenis van Landraad?

2024-07-15
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

landraad

landraad - Zelfstandignaamwoord 1. orgaan dat een heerser advies geeft over het bestuur van een bepaald gebied (met name in de Duitse regio) De bisschoppen van Lübeck en Sleeswijk benoemden elk vijf leden van de landraad van Sleeswijk Holstein. 2. volksvertegenwoordiging van een bepaald ge...

2024-07-15
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Landraad

Landraad, bestuurscollege: 1. dagelijks bestuur (met beperkte macht) voor het gewest Holland, in 1575 ingesteld. Het stond stadhouder Willem van Oranje bij. Deze landraad werd in hetzelfde jaar afgeschaft en vervangen door de Gecommitteerde Raden (→ Gedeputeerde Staten); 2. een door de Staten-Generaal aangewezen college, dat naast → Frans van Anjou...

2024-07-15
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Landraad

benaming van een tweetal Ned. bestuurscolleges uit de eerste periode van de Tachtigjarige Oorlog: 1. dagelijks bestuur (met beperkte macht) voor het gewest Holland. 1575 ingesteld; stond stadhouder Willem van Oranje bij. 1575 afgeschaft en vervangen door de Gecommitteerde Raden (→ Gedeputeerde Staten); 2. een door de Staten-Generaal 1581 aange...

2024-07-15
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

landraad

amptelike liggaam met beheer oor Staatsgronde.

2024-07-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Landraad

m. (...raden), 1. lichaam dat de souverein bijstaat in het bestuur van het land; 2. (Ind.) gewone rechtbank in burgerlijke zaken voor inlanders; voor vreemde Oosterlingen ook in strafzaken.

2024-07-15
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Landraad

in Ned.-Indië de gewone rechter voor Inlanders en Vreemde Oosterlingen, behalve i.z. burgerlijke gedingen van Chinezen. Als voorzitter trad een jurist op, terwijl enige voorname Inlandse hoofden leden waren. Als openbaar aanklager trad op de Inlandse djaksa.

2024-07-15
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

LANDRAAD

is de vergadering van enkele leden van de Staten van Holland, in 1575 ingesteld, om een college te hebben, dat in dagelijkse zaken met de uitvoerende macht kon worden belast. Oorspronkelijk bedoeld voor Holland en Zeeland, werd hij door het laatste gewest niet erkend. Hij heeft slechts kort bestaan; zijn taak ging geheel over op de Gedeputeerde Sta...

2024-07-15
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

landraad

m. landraden (O.-I. rechtbank op Java, waarvoor inlanders terechtstaan): de landraad bestaat uit een Ned. voorzitter en twee inlandse hoofden.

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-15
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Landraad

In het algemeen een raad, die een regeering bijstaat b.v. De Generale Landraedt der Geünieerde Provinciën. In Indië : de gewone rechtbank voor inlanders en vreemde oosterlingen. De Raden van Justitie berechten misdaden van blanken. Een rechtsgeleerde is voorzitter, inlandsche hoofden en jonge inlandsche juristen zijn leden. In de hoo...

Gerelateerde zoekopdrachten