Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Holland

betekenis & definitie

Holland, Koninkrijk. Het Koninkrijk Holland bestond van 1806 tot 1810 en was de opvolger van de → Bataafse Republiek.

Om de Franse greep op Nederland te versterken had Napoleon het nodig gevonden raadpensionaris → Schimmelpenninck weg te werken en zijn broer → Lodewijk Napoleon op de nieuw gecreëerde Hollandse troon te zetten. Ook in andere Franse vazalstaten paste Napoleon deze aanpak toe om in de strijd tegen Engeland over zoveel mogelijk betrouwbare bondgenoten te kunnen beschikken. Lodewijk Napoleon weigerde echter een zetbaas voor zijn broer te zijn. Niet het Franse, maar het Nederlandse belang stond bij hem voorop en daarom werkte hij niet mee aan het → Continentaal Stelsel en de invoering van de dienstplicht. Hij benoemde bekwame ministers als → Gogel voor Financiën en Van → Maanen voor Justitie. In 1809 verschenen een Strafwetboek en een Burgerlijk Wetboek, die weliswaar naar Frans model waren opgezet maar ook rekening hielden met de Nederlandse rechtsopvattingen. Verder werd het metrieke stelsel ingevoerd en werden maatregelen genomen tot emancipatie van katholieken en joden. De Koning kon echter niet verhinderen dat de economische toestand voortdurend slechter werd. Zijn wispelturigheid leidde ertoe dat zijn bekwaamste medewerkers, waaronder Gogel, aftraden. Zelf was hij niet tot krachtig optreden in staat, waardoor de Franse invloed steeds groter werd. In 1809 trachtten de Engelsen Antwerpen te veroveren, waarbij ze Walcheren bezetten. Napoleon was ontstemd over het zwakke Nederlandse verweer en lijfde de gebieden ten zuiden van de Waal bij Frankrijk in. In 1810 zond hij een bezettingsleger naar Holland. Lodewijk trad af en bij het decreet van Rambouillet werd het koninkrijk op 9.7.1810 door Frankrijk geannexeerd.

< >