Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Gepubliceerd op 11-06-2020

Bloeddruk

betekenis & definitie

is de in de bloedsomloop heersende druk. Deze is op verschillende plaatsen in het stelsel verschillend.

De arts meet de bl. met behulp van een bl.apparaat, aan de bovenarm. Om de bovenarm wordt een rubber manchet gelegd, die door oppompen zover met lucht gevuld wordt, dat de pols onder de manchet hoorbaar noch voelbaar is. Wanneer na het laten ontsnappen van de lucht de polsslag weer hoor- en voelbaar wordt, wordt er afgelezen. Dit is de druk, die overeenkomt met die fase van de bloedsomloop, die gekenmerkt wordt door het samentrekken van de kamers van het hart (systolische waarde; systole = samentrekking). Wanneer de pols weer normaal voelt en niet meer hoorbaar is, wordt nogmaals afgelezen. Dat is de druk, die overeenkomt met die fase, welke gekenmerkt wordt door het verslappen van de kamers van het hart (diastolische bloeddruk; diastole = verslapping).

De druk wordt in mm op de kwikmanometer afgelezen. De normale boven(systolische) druk bedraagt 120-140 mm. De onder(diastolische) druk ligt normaal bij 70-90 mm. De bloeddruk wordt beïnvloed door lichamelijke en psychische belasting. Meestal is verandering echter een teken van een directe of indirecte stoornis van de bloedsomloop. Dat geldt zowel voor verhoogde (hypertensie) als voor verlaagde bl. (hypotensie). Van de nierziekten weten wij, dat vele vormen daarvan gepaard gaan met een verhoging van de bl.

Deze berust niet alleen op een belemmering van de bloedsomloop in de nieren, maar op de daardoor teweeg gebrachte produktie van vaatkramp veroorzakende stoffen, die op het gehele bloedvatenstelsel inwerken en de bloeddruk opjagen. Daar deze verkramping van de vaten ook tot uiting komt in bleekheid van huid en gezicht, spreekt men bij door de nieren veroorzaakte hoge druk ook van bleke hoge druk. Daarnaast bestaan echter ook vormen, die niet door nierafwijkingen veroorzaakt worden en die gepaard gaan met normale of zelfs meer dan normale doorbloeding van de huid. Abnormale stofwisselingsslakken, van buiten komende vergiften als nicotine, lood, hormoonstoornissen, spelen hier een rol. Ook verkrampingen van psychische aard kunnen oorzaak zijn. Duizeligheid, hoofdpijn, slapeloosheid, vermindering van lichamelijk en geestelijk prestatievermogen, depressies kunnen daarvan het gevolg zijn.Tot op heden zijn er nog geen middelen, die de bl. blijvend kunnen verlagen; men kan dit alleen bewerkstelligen door voedings- en leefwijze drastisch te veranderen. Zout en vlees moeten strikt vermeden worden. De vegetarische voedingswijze is dan ook de aangewezen weg en hiervan mag beslist niet afgeweken worden. In zware gevallen moet men beginnen met vastenkuren of sapvasten, en dan pas overgaan op vegetarisch dieet. Daarnaast moet men de bloedsomloop steeds beïnvloeden d.m.v. armbaden met stijgende temperatuur, armbegietingen, wissel voetbaden, zitbaden, lendenwikkels, ademoefeningen, lichte gymnastiek om de vaten te ontspannen en de bloedsomloop te ontlasten. Ook Schlenzbaden brengen de bl. omlaag.

Inwendig: knoflook-, uien-, mistel-, meidoornsap of -thee. Thee van heermoes, sintjanskruid, ruit, kamille. Ontlasten van de bloedsomloop door aderlaten, omschakelen d.m.v. Baunscheidtmethode, behandeling met eigen bloed. Homeopathie: Arnica D3-6, Aurum D4-6, Barium carbonicum of jodatum D4, Cactus Ø-D2, Crategus Ø, Viscum album Ø, Plumbum D6-12, Secale cornutum Dl-2, Sulfur D4. Verlaging van de bl. treedt vaak op bij vele stoornissen van de bloedsomloop, die samenhangen met tekort schieten van het autonome zenuwstelsel, bij infectieziekten met verlamming van de vaatzenuwen door vergiften, bij Ziekte van Addison, eiwitgebrek, ondervoeding, sterke nerveuze uitputting bij zwakke personen. Geestelijk en lichamelijk snel vermoeid, neiging tot duizeligheid, flauwvallen, grote behoefte aan slaap. De bezwaren nemen af wanneer de patiënt gaat liggen.

Behandeling: vegetarisch dieet, luchtbaden, ademoefeningen, gymnastiek, borstelen van de huid en massage samen met koude behandelingen. Om de andere dag koude zitbaden, gietbehandeling volgens Kneipp, wisselvoetbaden, dauwtrappen, watertreden, op blote voeten lopen. Inwendig: knoflook- en meidoornsap. Thee van mistel, meidoorn, adonis, lelietje van dalen, heermoes en duizendblad. Homeopathie: Cactus Ø, Naja tripudians D10, Convallaria D3, Crataegus Ø.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!