Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Postorderkrediet

betekenis & definitie

Postorderkrediet houdt in dat een consument een aankoop bij een postorderbedrijf in termijn kan betalen. In principe is deze vormen van lenen hetzelfde als koop op afbetaling. Op het moment van ontvangst van de aankoop is de consument al eigenaar, terwijl de betaling pas termijnen later wordt afgerond.

De vorm van het postorderkrediet hangt af van het postorderbedrijf. Sommige posterorderbedrijven hanteren de persoonlijke lening als leenvorm. Dit houdt in dat de consument het bedrag van een bepaalde aankoop leent en dit in een aantal termijnen terugbetaald aan het postorderbedrijf. Naast de periodieke aflossing betaalt de consument ook altijd rente over het geleende bedrag.

Een andere vorm van postorderkrediet is vergelijkbaar met een doorlopend krediet. De consument opent een rekening bij het postorderbedrijf en betaalt alle aankopen via deze rekening. Het kredietlimiet (het maximaal te besteden bedrag) wordt bepaald aan de hand van de financiële situatie van de consument. Dit wordt gecontroleerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). De consument betaalt alleen rente over het uitstaande bedrag. De rente is variabel, de aflossing per maand hangt af van het uitstaande bedrag en de afspraken die het postorderbedrijf hierover gemaakt heeft.

Het rentepercentage wordt door het postorderbedrijf bepaald. Het maximale rentepercentage is wettelijk vastgelegd en geldt ook voor posterorderbedrijven. Een rente die hoger is dan dit percentage is dus niet toegestaan. De rente op postorderkrediet is vaak hoog, omdat de looptijd van de lening vaak niet erg lang is.

Postorderbedrijven bepalen ook de manier van aflossing. Vaak eisen ze een minimale aflossing per maand, maar het is de consument toegestaan om kosteloos meer af te lossen. Dit kan de consument veel geld schelen, omdat er dan minder rente betaald hoeft te worden. Hoe lager de openstaande lening namelijk is, hoe minder rente er betaald hoeft te worden.