Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 03-08-2016

Bureau Kredietregistratie (BKR)

betekenis & definitie

Bureau Kredietregistratie (BKR) registreert binnen Nederland iedereen die een lening afsluit, zoals een doorlopend krediet, maar ook een de lening van een creditcard. Het BKR verstrekt deze informatie aan personen of instanties die leningen verstrekken, men kan hiermee de kredietwaardigheid van personen achterhalen.

Het Bureau Kredietregistratie heeft als doel om personen en instanties informatie te geven over iedereen die een bepaalde vorm van een lening heeft afgesloten. Het BKR zorgt er op deze manier voor dat geldverstrekkers inzicht hebben in de kredietwaardigheid van potentiële kredietnemers. Wanneer uit gegevens van het BKR blijkt dat een bepaalde persoon een betalingsachterstand heeft op een lening, is het minder waarschijnlijk dat aan deze persoon nog een lening wordt verstrekt. De verstrekker van de lening kan namelijk zien dat de betreffende persoon zijn of haar vorige lening niet heeft afbetaald. Door deze gegevens vrij te geven, zorgt het BKR er voor dat personen niet te veel gaan lenen. Het BKR draagt hiermee bij aan het voorkomen van een situatie waarin mensen te veel lenen. Het BKR dient daarom ook te worden gezien als een organisatie met een maatschappelijk nut.

Het Bureau Kredietregistratie bewaart gegevens van leningen met een looptijd van langer dan drie maanden. Naast de gegevens van de kredietnemer, beschikt het BKR over allerlei gegevens over de lening zelf, bijvoorbeeld de hoogte van de lening, de geplande aflossingsperiode, de daadwerkelijke aflossingsperiode en eventuele bijzonderheden omtrent de kredietverstrekking.