Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Maximale rentepercentage

betekenis & definitie

Het maximale rentepercentage geeft aan hoeveel rente een kredietverstrekker mag vragen over een lening aan een kredietnemer. Dit percentage bestaat uit de wettelijke rente plus standaard rente. Deze percentages worden beide door de overheid vastgesteld en hebben als doel consumenten te beschermen tegen te hoge rentes en financiële problemen.

Kredietverstrekkers hebben dus tot op zekere hoogte vrijheid in het vaststellen van het rentepercentage. Dit percentage kan gezien worden als een vergoeding dat de kredietverstrekker ontvangt van de kredietnemer voor het uitlenen van een geldbedrag. Omdat het wettelijke rentepercentage per jaar varieert is het maximale rentepercentage ieder jaar anders. Het standaard rentepercentage staat vast op 12% en is niet aan verandering onderhevig.

Het volgende voorbeeld maakt duidelijk hoe het maximale rentepercentage wordt berekend.
Standaard rente: 12%
Wettelijke rente 2 %
Totaal 14%

Hoewel het kredietverstrekkers toegestaan is om een bepaald rentepercentage (zeg: 14%) te vragen zullen ze dat in veel gevallen niet doen. Een te hoge rente zorgt voor hoge maandlasten voor de kredietnemer, die in dat geval eerder krediet zal lenen van een kredietverstrekker die een lagere rente aanbiedt. Naast het wettelijk vastgestelde maximale rentepercentage zorgt dus ook de concurrentie op de kredietmarkt ervoor dat de rente voor kredietnemers doorgaans niet te hoog wordt.

In gevallen waarbij het geleende bedrag laag en de looptijd van de lening kort is komt het voor dat kredietverstrekkers het maximale rentepercentage hanteren. Voorbeelden van dit soort leningen zijn: creditcardbetalingen, rood staan, flitskredieten, minikredieten en koop op afbetaling. Door de korte looptijd ontvangt de kredietverstrekker minder rente, wat gecompenseerd kan worden door een hogere rente te vragen. Wanneer er sprake is van een hogere lening en een langere looptijd is het rentepercentage in veel gevallen lager.