De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Gepubliceerd op 13-06-2020

Volmacht

betekenis & definitie

verklaring, waarbij iemand een ander de bevoegdheid verleent een rechtshandeling in zijn naam te verrichten. Volmacht is te allen tijde herroepelijk en eindigt van rechtswege door dood, curatele of faillissement van volmachtgever of gevolmachtigde.