De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Naam

betekenis & definitie

aanduiding voor personen of zaken. Persoonsnamen zijn bij oude of minder beschaafde volken gewoonlijk afgeleid van een eigenschap van de genoemde.

Overigens geschiedde en geschiedt de naamgeving bij de verschillende volken op verschillende wijzen. Bij de Germanen ontstonden familienamen eerst in de middeleeuwen, bij de adel sedert de 12e eeuw; zij waren dezelfde als die van hun kastelen. Russen en Serviërs hebben enkel een doopnaam, veelal de naam van de Heilige, wiens gedenkdag met hun geboortedag samenvalt. De verhouding tot de vader wordt in enkele landen aangeduid door een voor- of achtervoegsel: Mc in Schotland, O’ in Ierland, son in Engeland en Scandinavië. In Ned. hebben wettige kinderen de familienaam van de vader, onwettige die van de moeder. Wijziging van de familienaam mag slechts met machtiging des konings geschieden, van voornaam is toestemming van de rechtbank voldoende.