Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 04-11-2019

Vijzel

betekenis & definitie

Bekervormig stampvat. Oudtijds in huishouden en bij de bereiding van poederachtige stoffen veel gebruikt. Thans nog in de pharmacie en chemie. Vgl. → Mortier.

Kunsthistorisch. Tot in de 18e eeuw vormde de v. een onontbeerlijk deel van het huisraad. De Gotische v. vertoonen profileeringen, loof- en maaswerk en randschriften met godsdienstige spreuken, de namen van maker of eigenaar, het jaartal, enz. Tijdens de Renaissance werden zij versierd met rankwerk en medaillons, terwijl die der 17e en 18e eeuw veelal geheel geprofileerd werden. V.Herck.