Eeuw betekenis & definitie

tijdperk van honderd jaren, zoowel dat, gelegen tusschen twee door 100 deelbare jaartallen (17e eeuw = 1600-1700) als van honderd willekeurige opeenvolgende jaren, bijv.: het was in 1748 een eeuw geleden, dat de Vrede van Munster (1648) gesloten werd. De eeuwen vóór de eerste der Christelijke jaartelling worden teruggeteld en gewoonlijk onderscheiden door de toevoeging v.

Chr. (vóór Christus). Ook wordt eeuw gebruikt voor een onbepaald tijdvak in uitdrukkingen als: de Eeuw van Karel den Grooten, de Gouden Eeuw. v.

Campen.