Valuta betekenis & definitie

(banktechn.) als soortnaam duidt aan een geldeenheid, bijv. een prijscourant luidt in Nederlandsche, Deensche, Fransche valuta. Daarnaast verstaat men onder v. betaalmiddelen, uitgedrukt in een buitenlandsche geldeenheid; hetzelfde begrip dus, dat men in het Duitsch met den verzamelnaam: „Devisen” weergeeft. → Devies.

De laatste beteekenis dient aan het woord v. te worden gehecht, wanneer sprake is van v. als handelsobject: bankpapier, wissels, chèques, boekvorderingen, coupons, lossingen in vreemde geldseenheid luidend. Onder valutamarkt wordt verstaan het geheel van handelaren (banken) en tusschenpersonen (makelaars), die van den valutahandel hun beroep maken. Deze valutahandel is te Amsterdam ten deele op de koopmansbeurs (→ Beurs) gelocaliseerd; het overgroote deel van dezen handel wordt buiten de beurs om in het telephonische verkeer gedreven. → Deviezenhandel; → Arbitrage (in den beurshandel); → Termijnhandel.

Lit.: G. W. M. Huysmans, Termijnhandel in Valuta (1926). Huysmans.