Synoniemen van Valuta

2020-02-25

Valuta

Een valuta is een betaalmiddel of geldsoort dat officieel geldig is in een land. Geldige valuta zijn in de ISO 4217 opgenomen als drielettercodes. De code van de euro is bijvoorbeeld EUR. Binnen een land zijn er één of enkele valuta die geldig zijn als officieel betaalmiddel, met de overige valuta kan dan niet betaald worden. De officieel geldige valuta kan verkregen worden door het wisselen van valuta in het geldige valuta. Bij het wisselen van de valuta gelden de wisselkoersen die per organi...

2020-02-25

Valuta

Valuta is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een officieel geldig betaalmiddel van een land of van meerdere landen. Binnen de financiële wereld kan met de koop en verkoop van valuta winst worden gemaakt. De term valuta kan naar allerlei verschillende betaalmiddelen verwijzen. Voorbeelden van valuta zijn de euro, de dollar, de Britse pond en de Japanse Yen. In de praktijk maakt men een onderscheid tussen eigen valuta, de valuta van het eigen land, en vreemde valuta, de valuta van h...

2020-02-25

valuta

valuta - Munteenheid die een bepaalde waarde heeft ten opzichte van andere munteenheden.

2020-02-25

Valuta

Geldeenheid of geldsoort van een bepaald land.

2020-02-25

valuta

valuta - zelfstandig naamwoord uitspraak: va-lu-ta 1. bepaalde soort geld ♢ de valuta die ze in Engeland gebruiken heet Britse Pond Zelfstandig naamwoord: va-lu-ta de valuta de valuta's Synoniemen geldeenheid, geldsoort, munteenheid

2020-02-25

valuta

valuta - Zelfstandignaamwoord 1. wettelijke betaalmiddel De dollar en de euro zijn belangrijke valuta's in de wereldhandel.

2020-02-25

Valuta

Valuta - de wettelijke regeling van het betalingsmiddel. Alle beschaafde landen hebben een eigen valuta, waarbij als stof, waarnaar deze bepaald wordt, ook voor het internationaal verkeer, van zeer ouden tijd af, goud of zilver gekozen werd, terwijl later in vele landen de zoogenaamde dubbele valuta, goud en zilver kwam. Van een papiervaluta kan slechts in betrekkelijken zin gesproken worden. Door den staat uitgegeven papiergeld kan geen valuta uitmaken, omdat de waarde daarvan zich geheel regel...

2020-02-25

VALUTA

VALUTA - v. (-’s), waarde (in wissels, papier enz.).

2020-02-25

valuta

valuta - v. (valutaas), waarde (in wissels, papier enz.)

2020-02-25

valuta

valuta - v., waarde, geldswaarde; muntvoet.

2020-02-25

Valuta

(banktechn.) als soortnaam duidt aan een geldeenheid, bijv. een prijscourant luidt in Nederlandsche, Deensche, Fransche valuta. Daarnaast verstaat men onder v. betaalmiddelen, uitgedrukt in een buitenlandsche geldeenheid; hetzelfde begrip dus, dat men in het Duitsch met den verzamelnaam: „Devisen” weergeeft. → Devies. De laatste beteekenis dient aan het woord v. te worden gehecht, wanneer sprake is van v. als handelsobject: bankpapier, wissels, chèques, boekvorderingen, c...

2020-02-25

valuta

v. waarde, geldswaarde; muntvoet; inz. wisselwaarde; datum, waarop in een rekening-courant de renteberekening over een post ingaat; ruilmiddel; —clausule, waarde-erkenning.

2020-02-25

Valuta

Onder V. wordt verstaan de waardeverhouding tusschen de munteenheden van verschillende landen, deze eenheden op zichzelf (vreemde V.) en daarin uitgedrukte betalingsmiddelen en waarden (wissels, enz.). Ook bij rekening courant de datum, waarop een nieuwe post in de renteberekening wordt opgenomen.

2020-02-25

valuta

v. (-’s) [It.] 1. geldswaarde. 2. Uitbr. wisselwaarde, muntvoet, koers.