Wat is de betekenis van Valuta?

2019
2022-10-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

valuta

valuta - Zelfstandignaamwoord 1. wettelijke betaalmiddel De dollar en de euro zijn belangrijke valuta's in de wereldhandel.

Lees verder
2018
2022-10-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

valuta

valuta - zelfstandig naamwoord uitspraak: va-lu-ta 1. bepaalde soort geld ♢ de valuta die ze in Engeland gebruiken heet Britse Pond Zelfstandig naamwoord: va-lu-ta de valuta de valuta's...

Lees verder
2016
2022-10-02
Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Valuta

Valuta is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een officieel geldig betaalmiddel van een land of van meerdere landen. Binnen de financiële wereld kan met de koop en verkoop van valuta winst worden gemaakt. De term valuta kan naar allerlei verschillende betaalmiddelen verwijzen. Voorbeelden van valuta zijn de euro, de dollar, de Britse p...

Lees verder
2014
2022-10-02
Laurens

Schrijver op Ensie

Valuta

Een valuta is een betaalmiddel of geldsoort dat officieel geldig is in een land. Geldige valuta zijn in de ISO 4217 opgenomen als drielettercodes. De code van de euro is bijvoorbeeld EUR. Binnen een land zijn er één of enkele valuta die geldig zijn als officieel betaalmiddel, met de overige valuta kan dan niet betaald worden. De officieel geldige v...

Lees verder
2003
2022-10-02
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

valuta

valuta - Munteenheid die een bepaalde waarde heeft ten opzichte van andere munteenheden.

1994
2022-10-02
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Valuta

afk. val. [lt.] wettig betaalmiddel van een land in internationaal verband beschouwd, geldswaarde, muntvoet, wisselwaarde, koers van geld; -datum, datum waarop renteberekening van een post in rekening-courant ingaat.

1993
2022-10-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Valuta

vreemd geld; geldkoers; datum waarop de renteberekening ingaat

1988
2022-10-02
Klein hotelvademecum

Klein hotelvademecum

Valuta

Geldeenheid of geldsoort van een bepaald land.

1981
2022-10-02
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

valuta

(Ital.), geldswaarde, vooral in de betekenis van vreemde geldswaarde. Vreemde valuta’s zijn alle buitenlandse betaalmiddelen.

1973
2022-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Valuta

[Ital.], v./m. (-’s), 1. (vero.) waarde, bedrag; 2. vervaldag; (bij een rekening-courant) de bepaling van de dag vanaf welke de posten in de renteberekening worden opgenomen: f4600— per heden; 3. koers, wisselwaarde; 4. geldig betaalmiddel in een bepaald land, beschouwd in internationaal verband: eigen en vreemde harde en zachte valu...

Lees verder
1955
2022-10-02
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Valuta

geldeenheid waarop bepaald geldstelsel berust; wettelijk geregeld algemeen geldend betaalmiddel in een land in internationaal verband

1950
2022-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Valuta

(<It.), v. (-’s), 1. (veroud.) waarde, bedrag, t.w. van een wissel of een schuldvordering ; 2. waardestelling ; bepaling van de datum waarop een bedrag waarde krijgt, waarop men het kan opnemen ; — (bij een rekeningcourant-verhouding) de bepaling van de dag vanaf welke de posten in de renteberekening worden opgenomen : f 4600 valuta...

Lees verder
1949
2022-10-02
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Valuta

(Ital.) waarde, meestal gebruikt voor munteenheid, ook wel voor de verhouding tussen 2 munteenheden. Bij rekening-courant noemt men V. de waardestelling, d.i. de bepaling van de dag, van welke af de posten in de rente-berekening worden opgenomen.

1948
2022-10-02
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

valuta

v. waarde, geldswaarde; muntvoet; inz. wisselwaarde; datum, waarop in een rekening-courant de renteberekening over een post ingaat; ruilmiddel; —clausule, waarde-erkenning.

Lees verder
1940
2022-10-02
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Valuta

Onder V. wordt verstaan de waardeverhouding tusschen de munteenheden van verschillende landen, deze eenheden op zichzelf (vreemde V.) en daarin uitgedrukte betalingsmiddelen en waarden (wissels, enz.). Ook bij rekening courant de datum, waarop een nieuwe post in de renteberekening wordt opgenomen.

1937
2022-10-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

valuta

v. valuta s (It. waarde, inz. geldswaarde; muntvoet, koers, wisselwaarde; inz. eigen betaalmiddel van zeker land, gebaseerd op een bepaalde goud- of zilvervoorraad, gewoonlijk gedeponeerd bij de nationale bank, meestal tevens circulatiebank).

1933
2022-10-02
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Valuta

(Ital.: waarde) koerswaarde v/e muntsoort in verhouding tot de goudwaarde.

1933
2022-10-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Valuta

(banktechn.) als soortnaam duidt aan een geldeenheid, bijv. een prijscourant luidt in Nederlandsche, Deensche, Fransche valuta. Daarnaast verstaat men onder v. betaalmiddelen, uitgedrukt in een buitenlandsche geldeenheid; hetzelfde begrip dus, dat men in het Duitsch met den verzamelnaam: „Devisen” weergeeft. → Devies. De laatste be...

Lees verder
1930
2022-10-02
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

valuta

v. (-’s) [It.] 1. geldswaarde. 2. Uitbr. wisselwaarde, muntvoet, koers.

Lees verder
1914
2022-10-02
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

valuta

valuta - v., waarde, geldswaarde; muntvoet.