Segregatie betekenis & definitie

Afzondering buiten de samenleving, speciaal van erfelijk belasten of sociaal ongeschikten om dezen van voortplanting uit te sluiten. Tegen s. rijzen vaak bezwaren, vooral, wanneer het erfelijk defect den lijder overigens niet belet zijn functie in de maatschappij naar behooren te vervullen (doofstommen).

Voor moraal en s., zie -→ Sterilisatie. Botman.