Synoniemen van Segregatie

2020-02-25

Segregatie

Segregatie betekent letterlijk scheiding en kan in verschillende contexten een andere betekenis hebben. Segregatie is het tegenovergestelde van integratie. In de sociologie spreekt men van segregatie van mensen in ras of sekse. Er wordt dus onderscheid gemaakt in groepen op basis van afkomst of geslacht. Van rassensegregatie was bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog sprake toen de Joden tot een aparte bevolkingsgroep werden afgescheiden. Hetzelfde geldt voor de slavernij in Amerika. De slaven u...

2020-02-25

Segregatie

Segregatie - scheiding van de verschillende bevolkingsgroepen naar ras of kleur, zoals in Zuid-Afrika (zie apartheid). Sedert 1948. Betekent lett. van de rest isoleren. Aanvankelijk gebruikt als versluierende term voor de gevoerde apartheidspolitiek, maar toen het woord in een kwade reuk kwam te staan opteerde het blanke minderheidsbewind in Zuid-Afrika voor de term gescheiden ontwikkelingen, een nog fraaier eufemisme! Sedert het aantreden van president De Klerk in 1989 en de vrijlating van Nel...

2020-02-25

segregatie

segregatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: se-gre-gaat-sie 1. systeem waarbij bevolkingsgroepen afzonderlijk van elkaar leven ♢ in dat land is sprake van segregatie van moslims en christenen Zelfstandig naamwoord: se-gre-gaat-sie de segregatie Synoniemen apartheid Tegenstellingen integratie

2020-02-25

segregatie

De (territoriale) scheiding van verschillende bevolkingsgroepen naar ras; een alternatief eufemisme voor apartheid*. In het citaat hieronder ook naar sekse. In het Engels ook ‘seperate development’. Zie: gescheiden* ontwikkeling. In de betekenis van afzondering werd het woord al opgetekend in 1669. We kunnen best allemaal internationaal voelen en tegen Vietnam, de apartheid of de segregatie zijn, maar aangezien ons dat geen enkel risico kost, kunnen we af en toe ook nog de moeite nemen af te...

2020-02-25

Segregatie

Scheiding van de twee genvarianten bij de vorming van gameten door een diploïd organisme, d.w.z. elke geslachtscel krijgt slechts één van de twee allelen De Augustijner monnik Gregor Johann Mendel (1822-1884) deed kruisingsproeven met o.a. erwtenplanten (Pisum sativum) in de kloostertuin van Brno (in het huidige Tsjechië) en ontwikkelde op basis van zijn waarnemingen een theorie over de erfelijkheid die radicaal verschilde van de oude (en verkeerde) gedachten die heersten...

2020-02-25

segregatie

segregatie - v., afscheiding; afzondering.

2020-02-25

segregatie

v. afzondering, afscheiding.

2020-02-25

Segregatie

Afzondering buiten de samenleving, speciaal van erfelijk belasten of sociaal ongeschikten om dezen van voortplanting uit te sluiten. Tegen s. rijzen vaak bezwaren, vooral, wanneer het erfelijk defect den lijder overigens niet belet zijn functie in de maatschappij naar behooren te vervullen (doofstommen). Voor moraal en s., zie -→ Sterilisatie. Botman.

2020-02-25

segregatie

(segre’ga:si) v. [Lat. segregatio, afscheiding] afscheiding van bevolkingsgroepen wegens rasverschil.