Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 20-03-2019

Bezwaren

betekenis & definitie

Bezwaren - (Ned. Recht) is de rechtshandeling, waardoor iemand zijn onroerend goed met ➝ hypotheek „bezwaart”, ten einde het aldus tot onderpand te doen strekken voor een door hem aangegane, op geld waardeerbare verplichting.

Bezwaren in strafzaken (Belg. Recht) zijn vermoedens van schuld, welke op een bepaalden persoon wegen. Wanneer de onderzoeksrechter zijn onderzoek besloten heeft, moeten de onderzoeksgerechten nagaan, of er voldoende bezwaren bestaan tegen een bepaalden persoon, om hem naar een rechtbank te verwijzen. ➝ Raadkamer; ➝ Kamer van Inbeschuldigingstelling.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.