Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 20-03-2019

Bezwaren

betekenis & definitie

Bezwaren - (Ned. Recht) is de rechtshandeling, waardoor iemand zijn onroerend goed met ➝ hypotheek „bezwaart”, ten einde het aldus tot onderpand te doen strekken voor een door hem aangegane, op geld waardeerbare verplichting.

Bezwaren in strafzaken (Belg. Recht) zijn vermoedens van schuld, welke op een bepaalden persoon wegen. Wanneer de onderzoeksrechter zijn onderzoek besloten heeft, moeten de onderzoeksgerechten nagaan, of er voldoende bezwaren bestaan tegen een bepaalden persoon, om hem naar een rechtbank te verwijzen. ➝ Raadkamer; ➝ Kamer van Inbeschuldigingstelling.