Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 29-10-2019

Ooievaarsbek

betekenis & definitie

(Geranium), een plantengeslacht van de fam. der ooievaarsbekken; komt met 230, meestal kruidachtige soorten in de gematigde streken voor. De bladeren zijn handdeelig gelobd of gespleten; de rose, blauwe of violette bloemen staan meestal met tweeën bij elkander. In Ned. worden als overblijvende soorten gevonden: de donkere o. (G. phaeum), de Pyreneesche o. (G. pyrenaicum) en de beemd-ooievaarsbek (G. pratense). Een- of tweejarig zijn de kleine o. (G. pusillum), de zachte o. (G. molle) en het Robertskruid (G.

Robertianum) met 3tot 6-tallige bladeren met dubbel veerspletige blaadjes. Gekweekt worden de bloedooievaarsbek (G. sanguineum) met één groote bloem per stengel en G. platypetalum, waarvan de paarsblauwe bloemen donkere aderen hebben. Bouman.