Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 29-10-2019

Ooievaarsbekken

betekenis & definitie

(Geraniaceeën), een plantenfamilie; omvat 11 geslachten met 630 soorten, meestal kruidachtige gewassen met handnervig gelobde bladeren en vijftallige, alzijdig symmetrische bloemen, die gewoonlijk door insecten bestoven worden. Zeer bekende geslachten zijn: ooievaarsbek, reigersbek en Pelargonium (de zgn. geranium). Bouman.