Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 20-03-2019

Bloemen

betekenis & definitie

Bloemen - Norbert van, schilder te Antwerpen en Amsterdam. 1670,♱1746. Vnl. portretten en historische onderwerpen.

Zijn hoofdwerk was een „Geboorte” in de Kath. kerk in de Kalverstraat (de Boom) te Amsterdam. Verder weinig van hem bekend.

Lit.: v. Wurzbach, Niederl. Künstlerlex.