N. N betekenis & definitie

Afkorting van: nomen néscio (Lat.) = ik ken den naam niet; of van: nomen nominándum (Lat.) = een te noemen naam; een naam dus, die ongeweten is, of die men niet noemen wil of kan. ÔףNegidius Numerius.