2019-11-23

N. N

= nomen nescio, (Lat.) ik weet de naam niet; (ook:) notetur nomen, (Lat.) men vulle de naam in.

2019-11-23

n.n

n.n. - = „nomen nescio”: den naam weet ik niet; dient ter aanduiding van een onbekende.

2019-11-23

N. N

Afkorting van: nomen néscio (Lat.) = ik ken den naam niet; of van: nomen nominándum (Lat.) = een te noemen naam; een naam dus, die ongeweten is, of die men niet noemen wil of kan. ÔףNegidius Numerius.