La charité-sur-loire betekenis & definitie

La charité-sur-loire - Stadje bij Nevers (Fr.), ontstaan rondom een klooster. Van de oorspronkelijke proosdij van Cluny, genaamd „Cella Caritatis”, staat hier de nog slechts gedeeltelijk behouden, grootscheeps aangelegde kerk, een karakteristiek bouwwerk in den stijl der Bourgondisch-Romaansche school, opgetrokken in 1055—1107, onder abt Hugo van Cluny, verbouwd in de 2e helft der 12e eeuw.

Lit.: Dehio en v. Bezold, Die kirchliche Baukunst des Abendlandes (I Stuttgart 1892, 390, 391); R. de Lasteyrie, L’architecture religieuse en France à l’époque romane (Parijs 21929, passim); P. Deschamps, Dalles carolingiennes inerustées dans le clocher de La Charité-surLoire, in Bulletin Monumental (1920, 223-230).

Vermeulen