La Charité sur Loire (Fr.) betekenis & definitie

Stad in Frankrijk, aan de Loire. Ca. 4800 inw. Textiel-, schoenen ijzerindustrie.

Voornaamste monument: de kerk Ste Croix, een rijk bewerkt, laat-Romaansch bouwwerk onder Bourgondischen invloed, waarvan thans koor en dwarsbeuk goed bewaard zijn, terwijl een deel van het langschip althans nog bruikbaar is; ook één der Westtorens is behouden. In de onderste gedeelten van dwarsbeuk en het koor zijn resten aanwezig van een oudere kerk (1059-1107); de tegenw. bouw dateert uit eind 12e e., het koor is in de 14e e. veranderd. Het schip heeft vijf beuken, de middenbeuk met tongewelf, de overige met kruisgewelven. v.

Embden