Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 04-07-2019

Gevolg

betekenis & definitie

Gevolg - is wat niet enkel na, maar ook door iets anders (→ Oorzaak) tot stand komt (Lat.: effectus = factum ex = gemaakt door). Elk gevolg veronderstelt dan ook een geëvenredigde oorzaak (→ Causaliteitsbeginsel) en is hiervan de kengrond: het licht ons volledig in omtrent het bestaan dier oorzaak, maar geeft ons enkel een onvolledige (analoge) kennis omtrent haar wezen.

Al onze metaphysische kennis, met name omtrent God en onze ziel, berust in laatste instantie op een redeneering van gevolg tot oorzaak.

v. d. Berg.