Iets betekenis & definitie

(Lat. aliquid = aliud quid = ander ding) (philos.), een der zes transcendentale wijsgeerige begrippen. Elk ding is iets, d.w.z. onderscheiden van elk ander ding (→ Distinctie).

Dit is de meest eenvoudige formuleering van het contradictie-beginsel. → Beginsel. v. d. Berg