Wat is de betekenis van gevolg?

2019
2022-05-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gevolg

gevolg - Zelfstandignaamwoord 1. resultaat dat voortkomen|voortkomt uit iets anders (de oorzaak) De elektriciteitsonderbreking was het gevolg van een hevig onweer. 2. een groep die volgt, die er achteraan of later komt De twaalf apostelen vormden het gevolg...

Lees verder
2018
2022-05-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gevolg

gevolg - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-volg 1. wat eruit voortkomt ♢ die deuk is het gevolg van de botsing 1. ik heb het examen met goed gevolg afgelegd [ik ben geslaagd] ...

Lees verder
1992
2022-05-22
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gevolg

Zie causaliteit.

1981
2022-05-22
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gevolg

(gevolgschap) de gezamenlijke personen die een vorst of ander hooggeplaatst of belangrijk persoon volgen of begeleiden. Bij de oude Germanen verstond men onder gevolg de kring van trouwe volgelingen van een aanzienlijke. Dit is door Tacitus beschreven onder de naam comitatus. Vorsten, wellicht ook aanzienlijke edelen, namen adellijke jonge mannen i...

Lees verder
1973
2022-05-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gevolg

o. (-en), 1. de gezamenlijke personen die een vorst of ander hooggeplaatst of belangrijk persoon volgen of begeleiden (e): een groot, een talrijk, een schitterend —; de prins met zijn —; 2. het volgen van, het gehoorgeven aan een oproep: ik zal graag aan uw vriendelijke uitnodiging — geven; 3. voortgang: geen geven aan een zaak,...

Lees verder
1952
2022-05-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gevolg

s.n., gefolch (it); (kwade) -en, neiklap, neislach; dat heeft grote -en dêr komt raer hwat efterwei; de -en van iets dragen, foar de ballen stean opkomme; zulke -en hebben dat, fan dy gefolgen wêze dat.

1949
2022-05-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gevolg

personen, die een vorst of ander aanzienlijk persoon vergezellen.

1937
2022-05-22
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gevolg

o., in bet. 3 -en (1 de personen, die een hooggeplaatst persoon plegen te begeleiden; 2 het volgen van, gehoor geven aan; 3 wat uit iets voortvloeit: uitvloeisel, resultaat): 1. een groot, talrijk gevolg; zij was in het gevolg der prinses; fig. de ledigheid met allerlei ondeugden in haar gevolg; 2. ik zal gaarne gevolg geven aan uw uitnodiging; (r...

Lees verder
1933
2022-05-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gevolg

Gevolg - is wat niet enkel na, maar ook door iets anders (→ Oorzaak) tot stand komt (Lat.: effectus = factum ex = gemaakt door). Elk gevolg veronderstelt dan ook een geëvenredigde oorzaak (→ Causaliteitsbeginsel) en is hiervan de kengrond: het licht ons volledig in omtrent het bestaan dier oorzaak, maar geeft ons enkel een onvolledig...

Lees verder
1898
2022-05-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gevolg

GEVOLG, o. de gezamenlijke personen die een vorst of ander hooggeplaatst persoon volgen of begeleiden een groot, een talrijk, een schitterend gevolg; de prins met zijn gevolg; — het volgen van, het gehoor geven aan eene oproeping ik zal gaarne aan uwe vriendelijke uitnoodiging gevolg geven; — voortgang geen gevolg geven aan eene zaak,...

Lees verder