Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 04-07-2019

Geologische kaart

betekenis & definitie

Geologische kaart - geeft de verspreiding van de geologische afzettingen in een bepaald gebied aan. Met bepaalde kleuren en teekens worden de aard der gesteenten, hun geologische ouderdom en ligging in het terrein aangegeven.

De geologische diensten, welke men in de meeste landen heeft, zorgen voor gedetailleerde geologische kaarteering van het land. In Ned. is een nieuwe geologische kaart, 1 : 25.000, in bewerking en ong. voor de helft verschenen.v. Tuijn. In België werd op order van de regeering door het militair cartographisch instituut een geol. kaart opgemaakt op 1 : 40.000. Vroeger reeds, nl. in 1853, bewerkte prof. A. Dumont (univ. Leuven) een g. k. van België op schaal 1 : 160.000.