Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 04-07-2019

Gebied

betekenis & definitie

Gebied - (wisk.). Een puntverzameling E in een plat vlak noemt men een g., indien 1° E slechts → inwendige punten bevat, 2° elk tweetal punten P en Q van E verbonden kan worden door een uit eindig veel rechte stukken bestaande lijn, die geheel tot E behoort.

Zoo is de verzameling der punten tusschen twee concentrische cirkels (niet op den rand!) een gebied.J. Ridder.