Wat is de betekenis van Geologische kaart?

1990
2021-07-27
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

geologische kaart

geologische kaart - Kaarten die de structuur en samenstelling van de aardkorst weergeven, inclusief de lagen waaruit deze is samengesteld, de platen, de relatie hiertussen, en de opeenvolgende wijzigingen die de oorzaak zijn van de huidige staat en positie hiervan.

1973
2021-07-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

geologische kaart

kaart, met topografie als ondergrond, waarop aangegeven is, welke formaties met de tektonische deformaties in het afgebeelde gebied aan het oppervlak komen. De kaarten vinden hun oorsprong in het zoeken naar, aan of nabij het oppervlak gelegen delfstoffen. De geologische kartering, de oudste exploratiemethode, is wetenschappelijk nuttig, en is daar...

Lees verder
1933
2021-07-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Geologische kaart

Geologische kaart - geeft de verspreiding van de geologische afzettingen in een bepaald gebied aan. Met bepaalde kleuren en teekens worden de aard der gesteenten, hun geologische ouderdom en ligging in het terrein aangegeven. De geologische diensten, welke men in de meeste landen heeft, zorgen voor gedetailleerde geologische kaarteering van het lan...

Lees verder
1916
2021-07-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Geologische kaart

Geologische kaart - k., waarop de aardrijkskundige bijzonderheden meer of minder op den achtergrond, geologische gegevens op den voorgrond worden gesteld. De bedoeling is in de eerste plaats de aan de oppervlakte voorkomende gesteenten, naar ouderdom en aard onderscheiden, aan te geven. Voor zoover de schaal het toelaat, worden dikte, richting en h...

Lees verder