Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 20-03-2019

Bewerking

betekenis & definitie

Bewerking - Onder een b. in een stelsel van ➝ grootheden verstaat men een of anderen regel, die aan twee grootheden a en b uit het systeem een derde toevoegt. Het resultaat wordt veelal aangeduid door a ⚪ b of a ⚪ b; men zet het resultaat der b. tusschen haakjes: (a ⚪ b), wanneer het door een nieuwe bewerking met een derde grootheid zal worden verbonden.

Bewerkingen moeten voldoen aan de voorwaarde, dat uit a = a' en b = b' volgt a ⚪ b = a' ⚪ b'.

J. Ridder.