Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 24-04-2019

2019-04-24

Delisch probleem

betekenis & definitie

Delisch probleem - het vraagstuk, een kubus te construeeren, waarvan de inhoud het dubbele is van dien van een gegeven kubus. De naam komt voort uit de overlevering, dat het orakel van Delos opdracht had gegeven, een kubisch altaar met behoud van vorm te verdubbelen.

Het D. P. werd door ➝ Hippocrates van Chios teruggebracht tot dat van de constructie van twee lijnstukken x en y, die met twee gegeven lijnstukken a en b in de volgorde a, x, y, b, een meetkundige reeks vormen (probleem der twee middenevenredigen). Dit probleem werd door verschillende Grieksche en 17e-eeuwsche mathematici opgelost, echter steeds met behulp van kegelsneden, hoogere krommen of toestellen. Oplossing met passer en lineaal is onmogelijk.

Lit.: T. L. Heath, A History of Greek Mathematics (I Oxford 1926); F. Enriques, Questioni (II Bologna 1926).

Dijksterhuis.