Wat is de betekenis van Delisch probleem?

1973
2021-06-23
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Delisch probleem

één van de beroemde onopgeloste wiskundige problemen van de Griekse wiskundigen uit de oudheid. Ei' moet een ribbe geconstrueerd worden van een kubus met tweemaal de inhoud van een gegeven kubus (dus het construeren van een lengte a(3/√)r2 als a gegeven is). Hoewel het probleem van Babylonische afkomst is, heeft het zijn na...

Lees verder
1949
2021-06-23
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Delisch probleem

zie Hippocrates.

1933
2021-06-23
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Delisch probleem

Delisch probleem - het vraagstuk, een kubus te construeeren, waarvan de inhoud het dubbele is van dien van een gegeven kubus. De naam komt voort uit de overlevering, dat het orakel van Delos opdracht had gegeven, een kubisch altaar met behoud van vorm te verdubbelen. Het D. P. werd door ➝ Hippocrates van Chios teruggebracht tot dat van de construct...

Lees verder
1916
2021-06-23
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Delisch probleem

Delisch probleem, vraagstuk van de verdubbeling van den kubus, d. i. door middel van passer en lineaal de ribbe te construeeren van een kubus, welks inhoud het dubbele is van dien van den gegeven kubus. Van deze constructie, neerkomende op die van a √32 als a gegeven is, is later bewezen, dat ze onmogelijk is.